Shenzhen Yuqi Arts & Crafts Co., Ltd.
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.

Tỷ lệ phản hồi (30 ngày qua)

96.4% người mua đã liên hệ với nhà cung cấp này đã nhận được phản hồi trong vòng 24 giờ.
(Lưu ý: Bao gồm các phản hồi được gửi trong Trung tâm Thương mại Alibaba và Quản lí thương mại )

Thời gian phản hồi trung bình (7 ngày)

Thời gian phản hồi trung bình của nhà cung cấp đối với các yêu cầu nhận được trong vòng 12 giờ.

Hiệu suất báo giá (30 ngày qua)

Nhà cung cấp đã gửi 24 báo giá cho người mua trong 30 ngày qua.
Gửi email cho nhà cung cấp này