Shenzhen Yuqi Arts & Crafts Co., Ltd.
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
    Tên triển lãm thương mại: Caton Farin
    Ngày tham dự: 2017 .4
    Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: CN
    Giới thiệu: YUQI was honored to be invited to participate in the exhibition, meeting with clients from all over the world, having a look of our Christmas and Halloween decorations.
Gửi email cho nhà cung cấp này